اردوی کلکچال ماتیار

محل برگزاری:
کوه کلکچال
گروه:
پیش دبستانی دو
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت
دوست را زیر باران باید دید
عشق را زیر باران باید جست
زیر باران باید بازی کرد
زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت
زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است
به کوه رفتیم تا در دل طبیعت،
در کنار دوستانمان کشف کنیم….
که من کیستم؟
من چه توانایی هایی دارم و چقد می توانم
تاب بیاورم سختی ها را….

شرح اردو:
با همراهی مربیان و کودکان با مینی‌بوس از مجموعه
به سمت کوه کلکچال حرکت کردیم.
در ابتدای مسیر با کودکانمان حلقه‌ای ساختیم و 
‌قرارومدارهای پیمایشمان را با کودکانمان مرور کردیم.
اینکه عقب‌دار و جلودار در پیمایش‌ها چه کمکی به راه‌رفتنمان می‌کند، مدل تنفس‌کردن‌هایمان و نیز چگونگی گام‌برداشتن‌هایمان در شیب‌ها چه اثری در روند پیمایشمان دارد.
شروع به حرکت کردیم و در طول مسیر
به صداهای اطرافمان در طبیعت توجه کردیم،
گاه با پرتاب سنگ در آب و گاه با برداشتن شاخه‌ای بلند و گاه گوش‌سپردن به صدای تنفس و قدمهایمان …
امروز گوش‌هایمان را با طبیعت کوک کردیم.

اهداف:
– تقویت تاب‌آوری
– تقویت قدرت پیماش در کودکان
– بالابردن درک شنیداری در طبیعت
– یادگیری تنفس درست و نحوه‌ی گام‌برداشتن
– شناخت توانمندی های خود

حس و حال کودکان:
کشف احساس رهایی در طبیعت
رضایت از خود و کشف توانمندی‌های خودشان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید