cropped-لوگو-1.png

هدف کارگاه مادروکودک چیست؟

مهم‌ترین هدف ما در کارگاه‌های مادروکودک مجموعه ماتیار، ایجاد بستر ایمن‌سازی کودک است.
ما معتقدیم که لازم است کودکان تا سن سه سالگی در کنار مادر، جهان را تجربه کنند.
رشد کودک دو ساله
کارگاه مادر و کودک در شمال تهران
کارگاه مادروکودک
cropped-لوگو-1.png

مهارت‌های آموزشی در کارگاه مادروکودک 

در کارگاه‌های مادروکودک ماتیار، روی چهار حیطه مهارت آموزی؛

در کارگاه‌های مادروکودک مجموعه ماتیار، در راستای ارتقا هر کدام از این حیطه‌های مهارتی با بازی و فعالیت‌های هدفمند و کودک محور کار می‌کنیم.
تقسیم‌بندی گروه‌های سنی در کارگاه‌های مادروکودک به صورت بازه‌های سه ماهه است که این چیدمان تا سه سالگی ادامه دارد و پس از آن کودک وارد پروسه استقلال می‌شود که در یک فضای مشترک، مادر فعالیت‌های مربوط به کلاس‌ خود را طی می‌کند و کودک هم مشغول فعالیت‌های کلاس خود می‌شود.

1.

مهارت‌های جسمی، حرکتی

توسعه توانایی‌های جسمی حرکتی درشت و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها، تعادل، استواری، کنترل عضلات مانند؛ چنگ زدن پارچه، قاپیدن، هل دادن اشیا، کشیدن و...

2.

مهارت‌های ذهنی، شناختی

شنیدن صداهای مختلف و تشخیص جهت منبع صداها، تشخیص بوهای مختلف، شناخت توالی زمانی روز و شب و...

3.

مهارت‌های زبانی، کلامی

آواسازی برای تعامل با والدین مانند؛ غان و غون، بیان واژه‌های کشیده، جیغ زدن، خرخر کردن، هجاهایی شبیه "ماما" یا "دادا" را حین گریه ادا می‌کند.

4.

مهارت‌های عاطفی، اجتماعی

در بخش عاطفی، اجتماعی در سنین مختلف، آداب غذا خوردن، دور میز نشستن، آداب دوست‌یابی، آداب دستشویی رفتن، آداب مهربانی کردن، آداب مسواک زدن، آداب شستن دست‌ها و...

برای اطلاع از ظرفیت و ثبت نام در کارگاه مادروکودک با ما تماس بگیرید