محل اردو : پارک ملت (شهریور ۱۴۰۲)

در این اردو همه‌ی گروه‌های سنی نزدیک به هم تفکیک شدند و بازی‌های متناسب با سن آن‌ها در پارک به همراه وسیله‌های بازی چیده شد و مربی در نقش راهبری و تسهیلگری روند بازی را با کودک پیش برد.