محل اردو: کلکچال

همه‌ی پدران و کودکان به همراه همه‌ی مدیران و مربیان حضور پرشوری داشتند.

بازی های متعددی با هم انجام دادیم و خوراکی‌های خوشمزه‌ای نوش جان نمودیم.