محل اردو: داراباد
۲۲ آذرماه ۱۴۰۲
همراه یک مدیر، سرپرستان و مربیان با مینی‌بوس به داراباد رفتیم.
کودکان به چند دسته تقسیم شدند و گروه‌گروه حیوانات موجود در آنجا را می‌دیدند و لمس می‌کردند. آقایی حضور داشتند که برای کودکان از نوع زندگی آن‌ها، پوشش، نوع غذا و خواب این حیوانات توضیح دادند که برای کودکان بسیار لذت‌بخش بود. تعدادی از کودکان جرأت کردند و به بعضی از حیوانات دست زدند و آن را لمس کردند و تعدادی از دور فقط مشاهده‌گر این حیوانات بودند.