این برنامه ویژه گروه‌های پیش ۱ و ۲ و کلوپ بود.در زمانی ۲ ساعته  توضیحاتی را در مورد برنامه‌های آموزشی، اجرایی، قوانین محیط یادگیری-آموزشی، اهداف و چشم‌اندازهایمان به همراه پاورپوینت ارائه دادیم.
با مادران بازی کرده و دمویی از محیط یادگیری-آموزشی کودکان را اجرا نمودیم و در نهایت پذیرایی انجام شد.