نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

مژده دهندگان بهار🌿

ما کودکان ماتیار تصمیم گرفتیم
از اولین کسانی باشیم که به مردم شهرمان آمدن بهار را نوید دهیم…
در میان مردم شهر قدم زدیم و سرود شادی و نوای بهار را خواندیم…
در کنار هم شاخه گل هایی در دست گرفتیم که با تمام عشق و مهربانی آن را هدیه به مردم شهر دادیم
و خوشحالی خود را از آمدن بهار ابراز کردیم..

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید