کتاب‌خوانی مادران به ۳ دسته تقسیم می‌شود:
(ترم مهر تا اردیبهشت)
گروه کلوپ: کتاب تربیت سالم
(دو جلسه  سه‌شنبه‌ها به مدت ۱ ساعت و نیم در ماه)
با همراهی مهسا قربانی و سرپرست کلوپ
گروه پیش ۱: کتاب بچه‌هایمان به ما چه می‌آموزند؟
( دو  جلسه شنبه‌ها به مدت ۱ ساعت و نیم در ماه)
با همراهی فرزانه ارجمندی و سرپرست پیش ۱
گروه پیش ۲: کتاب کودک سرزنده
( دو جلسه سه‌شنبه‌ها به مدت ۱ساعت و نیم در ماه)
با همراهی ندا نصیر نژاد و سرپرست پیش ۲
در این کتاب‌خوانی‌ها سعی بر آن داریم تا با توجه به مطالب کتاب، مسائلی را مطرح کنیم که می‌تواند دغدغه‌ی مادر باشد. با مادرها به نوبت کتاب را می‌خوانیم و به هر نکته‌ی مهمی که می‌رسیم درباره‌اش گفت‌وگو می‌کنیم.