کدام مدرسه؟ انتخاب مدرسه

تربیت اصیل چیست؟

مسئولیت پذیری

 • اصالت چالش:

  دریای بی تلاطم، هیچ گاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند. چالش ها فرصتی برای حل مساله، تصمیم سازی، بروز خلاقیت و تقویت عزت نفس است.
  اردو، روابط بین فردی و…

 • اصالت تجربه:

  آنچه در واقع بستر یک یادگیری همه جانبه را فراهم می کند، تجربه کودک و درک واقعی و ملموس او از ابعاد مختلف زندگی است.
  در همین بستر است که زیر ساخت های نگرشی، مهارتی  بینشی در کودک شکل گرفته و نهادینه می گردد.

 • اصالت رابطه:

  هم نشینان کودک در سال های اولیه زندگی اعم از خانواده، آشنایان، همسالان در این رویکرد برای ما حائز اهمیت است.
  کودک با چه کسانی نشست و برخاست می کند و طعم زندگی را کنار چه کسانی می چشد.

 • اصالت فرهنگ:

  رکن سوم تربیت اصیل، محوریت فرهنگ ایرانی و سنت ها، آداب و رسم و رسوم ملی مان می باشد.
  می کوشیم که فلسفه پشت هر یک از آداب را نسل به نسل و سینه به سینه منتقل کنیم.

الگوی تربیتی آموزشی سلاله
انتخاب بهترین پیش دبستانی
همایش درباره انتخاب مدرسه

شرح برنامه آموزشی ماتیار

برنامه آموزشی و تربیتی مجموعه مهدکودک و پیش دبستانی ماتیار برای والدین و کودکان به شرح جدول زیر است:

توضیحات

زمان برگزاری

عناوین

بسته

آشنایی با  حیطه های رشدی (ذهنی-شناختی، زبانی-کلامی، عاطفی-اجتماعی، جسمی-حرکتی، زیبایی شناسی، خود رهبری) منطبق بر گروه سنی

طول دوره

دانشی

ویژه کودکان

آشنایی با مهارت های ویژه هر گروه سنی(این مهارت ها بر اساس سند اهداف و پیوستار سلاله، شکل گرفته است)

طول دوره

مهارتی

مهارت آمادگی تحصیلی برای ورود به اول دبستان

طول دوره

بینشی

آغوش باز من برای اتفاق های جدید(منتظر برق چشمانم باشید)

(این عنوان: شامل اردوو روز شگفت انگیز می باشد.)

طول دوره

کودک سرزنده

 

 

کارگاه های دانش افزایی(آگاهی در مسیر رشدی کودکم منطبق بر گروه سنی و سرشت منحصر به فرد)، ارائه بسته های آموزشی

3 بار در طول دوره

دانشی

ویژه والدین

جلسات پرسش و پاسخ، نشست ها و دورهمی  های والدانه

2 بار در ماه

مهارتی(والدگری)

نگاهی به ارزش های تربیتی و پرورشی سلاله و هم سو شدن والدین و مجموعه

2 بار در طول دوره

بینشی

برنامه های ویژه برای مادران، برنامه های ویژه برای پدران، جمع خانوادگی

هرکدام 1 بار در طول دوره

والد سرزنده

مسئولین آموزشی مجموعه، مدیران آموزشی مجموعه و مربی کودک

راهبری در طول دوره

ارتباط مستمر با راهبری ماتیار

باغبان باشیم.

جلسه برنامه های آموزشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید