پر از جشن و سروری آهای چهارشنبه  سوری
با بچه ها چه جوری آهای چهارشنبه سوری

معمولاً از آداب و رسوم چهارشنبه سوری، عنوان قاشق زنی بسیار به گوشمان خورده است،
این رسم در گذشته یکی از مهمترین رسوم چهارشنبه سوری در ایران بوده است.
در این رسم دختران و پسران جوان، چادری بر سر خود می‌کشیدند تا شناخته نشوند و به در خانه‌ دوستان و همسایگانشان می‌رفتند.
مهمترین شرط در قاشق زدن ناشناس ماندن قاشق‌زن بوده‌است؛ لذا نه قاشق‌زن و نه صاحب منزل، در هنگام مواجهه سخن نمی‌گفته‌اند.
صاحبخانه با شنیدن صدای قاشق که به کاسه می‌خورد، جلوی در می‌آمد و داخل کاسه آن‌ها آجیل چهارشنبه سوری، شیرینی، شکلات، نقل و گاه هم پول می‌ریخت.
و اعتقاد بر این بود که انجام این کار خیلی خوش یمن و حتی اگر ناراحتی و غصه ای داشته باشیم، با جمع آوری خوراکی ها و خوردن آن تمام ناراحتی ها برطرف می شود.

جشن چهارشنبه سوری در ماتیار

و ما هم در چهارشنبه سوری امسال ماتیار
تصمیم گرفتیم با همراهی مربیان و دوستانمان، قاشق زنی که آیین سنتی ایرانیان است را در کنار هم تجربه کنیم.

در ابتدا صورتمان را با روبند پوشاندیم که دیده نشویم و برای قاشق زنی یک کاسه مسی در دست گرفتیم و به همراه دوستانمان راه افتادیم و این شعر که یک مثل قدیمی است را با هم می خواندیم:

پر از جشن و سروری آهای چهارشنبه  سوری
با بچه ها چه جوری آهای چهارشنبه سوری

و در هر کلاسی را تق و تق
می زدیم و منتظر می ماندیم تا کسی در  را باز کند و زمانی که در کلاس باز می شد، آجیل و شکلات و آبنبات داخل کاسه های مسی‌ سرازیر می شد 
و ما کنجکاو از اینکه داخل کاسه هایمان چه چیزی هست به سمت کلاس‌‌هایمان رفتیم و روبند خود را باز کردیم و خوراکی های خود را به همراه دوستانمان خوردیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید